Renhold

RsV Gruppen tilbyr renholdstjenester både til bedrifter og privatpersoner i Bergen, Stavanger og på Voss.
Vår virksomhet omfatter et bredt spekter av renholdstjenester som dekker behovene til både bedriftskunder og enkeltpersoner i disse områdene.

RsV Gruppen AS leverer renholdstjenester i Bergen og omegn, Stavanger og på Voss

RsV Gruppen sin renholdsdivisjon er fundamentet som dagens versjon av RsV Gruppen er bygget på. Renhold er en nøkkelfaktor for enhver bedrift for å opprettholde et rent og hygienisk arbeidsmiljø.

Vi streber derfor etter å hele tiden kunne tilby fleksible renholdsløsninger med høy kvalitet og en fornuftig pris til både bedrifter og privatpersoner. NS-INSTA800 standard er en behovsbasert måte å måle nødvendighet for renhold på. Denne standarden ser vi blir mer og mer populær i bedriftsmarkedet. RsV Gruppen har derfor høyt sertifiserte ledere innenfor denne standarden, noe som gir oss mulighet til interne opplæringsprogram i NS-INSTA800 standarden for våre ansatte. Opplæringsmuligheten strekkes også til kunden i forbindelse med oppstart eller ønsket oppfriskning.

Vår kvalitetssikring

Vi i RsV Gruppen forstår hvor viktig det er med et godt arbeidsmiljø. Derfor jobber vi hele tiden for å forbedre våre ansatte gjennom god kommunikasjon, gode arbeidsvilkår og relevante utviklingsmuligheter. Våre ansatte representerer RsV Gruppen utad, og vi ønsker derfor at de har alle forutsetninger for å lykkes i arbeidshverdagen.

RsV Gruppen utarbeider priskalkyle og visuell kundeoversikt gjennom digitale plantegningsløsninger. Dette gir oss omfattende detaljer om kostnad, tidsbruk, ytelse og annet helt ned på romnivå. Tilpasningene kan gjøres både i oppstartsfasen og underveis i kontraktsløpet. Dette lar dere som kunde kontinuerlig ha kontroll over både kostnader og frekvenser.

Sertifiseringer

Som leverandør av renholdstjenester tar vi også forpliktelser mot forbedring av miljøet alvorlig. RsV Gruppen er i dag både Svanemerket og godkjent Miljøfyrtårnbedrift. Disse forpliktelsene sørger vi for etterleves i den daglige drift, med minimal bruk av kjemikalier og utelukkende bruk av svanemerket kjemi. Avfallsplaner og andre punkter knyttes opp mot hver enkelt kunde og kartlegges der.