Miljø

Soppsanering & Avfukting

Vi hjelper deg med å skape et godt og sunt innemiljø og er derfor behjelpelig med å lokalisere og sanere soppskader.

Å oppdage skader på et tidlig stadium gjør at en sparer betydelige beløp på sanering og gjenoppbygging. Vi utfører befaringer og kartlegginger i forbindelse med slike skader/mistanke om skader, uten inngrep i konstruksjoner, og utarbeider en rapport med forslag til utbedringer. Vi vil også, i samarbeid med anerkjente laboratorier (MYCOTEAM), kunne ta prøver for å få vurdert sopptype, og dermed være sikret rett behandling for gjeldende sopp. I tillegg kan vi gi en aldersvurdering av råteskader.

Ofte kan man gjøre tiltak for å forebygge fukt-/soppskader. En montert adsorpsjonsavfukter kan gjøre en fuktig kjeller om til et egnet lagersted, der det tidligere var fare for rustne sykler, ødelagte klær og møbler. Vår miljøavdeling kan naturligvis levere/montere slike avfuktere.

Radon & Treborende Insekter

Radon finnes naturlig i jordluft, men utgjør et problem når det blir høye konsentrasjoner i inneluften på grunn av lekkasjer fra grunnen. Statens strålevern anbefaler at Radonkonsentrasjonen måles i alle norske hus.​

Vi foretar målinger av Radon, både langtids- og korttidsmålinger. Vi samarbeider med anerkjente laboratorier for analyse av prøver. Gjennom dyktige medarbeidere og gode samarbeid sikres det en god håndtering av radonproblematikk for deg og dine.

Treborende insekter/Mit
Mange borebillearter kan leve av tørt trevirke og kan gjøre stor skade på bygningstømmer, møbler og andre tregjenstander. Vi har kompetanse til å håndtere skader påført av slike skadedyr.

Ta kontakt for en uforpliktende befaring.