Miljø

Områder

Område: Bergen
RsV Gruppens miljøavdeling leverer tjenester innen følgende områder:
·         Kartlegging av soppskader
·         Sanering av mugg og råtesopp
·         Radonmåling
·         Tiltak mot radon
·         Tiltak mot fuktskader
·         Løsninger ved fuktproblemer
·         Tømrertjenester

Soppsanering & Avfukting

Soppsaneringsarbeid tar for seg ulike typer sopp og mugg. Disse trives som oftest i fuktige miljøer, og kan variere i alvorlighetsgrad. Våre medarbeidere håndterer alt arbeid rundt identifisering av sopp og mugg, samt fjerning og forebyggende tiltak for tilbakekomst.

I tillegg, og ofte sammen med soppsaneringsarbeid driver vi med råtebehandling av treverk og trestrukturer. Råte forekommer av fuktighet over lengre tid, og treverk omfattet av råte kan være krevende å rehabilitere eller erstatte. Vi har mannskap med lang erfaring og kompetanse innen behandling av råte, og har gode erfaringer med reparering og styrking av fuktberørte områder.

man and woman lying on bed

Radon & Treborende Insekter

RsV Gruppen ønsker å levere et komplett tjenestespekter innen fagområdene vi representerer. Derfor gjennomfører vi også radonmåling i din bygning. Radon er en radioaktiv edelgass som kan føre til helseproblemer for beboere hvor gassen når for høye nivåer. Etter måling hjelper vi med tiltak for å redusere eksponeringen.

Våre tjenester innen miljøarbeid jobber ikke bare for å fikse symptomer, men også årsakene til problemene som kan oppstå. Vi har som mål å levere arbeid som representerer et trygt og sunt inneklima.

radon